Voor het schooljaar 2024 - 2025 heeft  top@punt een capaciteit van 96 kleuters en 132 lagereschoolkinderen: 

in het kleuteronderwijs zijn de maxima per groep als volgt:

  • geboortejaar 2022 – maximum 24 – nog 14 vrije plaatsen
  • geboortejaar 2021 – maximum 24 – nog 1 vrije plaats
  • geboortejaar 2020 – maximum 24 – nog 11 vrije plaatsen
  • geboortejaar 2019 – maximum 24 – nog 13  vrije plaatsen

in het lager onderwijs zijn de maxima per groep als volgt:

  • 1L – maximum 22 – volzet
  • 2L – maximum 22 – nog 2 plaatsen vrij
  • 3L – maximum 22 – nog 8 plaatsen vrij
  • 4L – maximum 22 – nog 9 plaatsen vrij
  • 5L – maximum 22 – volzet
  • 6L – maximum 22 – nog 3 plaatsen vrij

Voor afspraak klik hier