(ook) jij bent een topt@lent

De slogan die de muren van onze schoolgebouwen siert, brengt passanten aan het glimlachen, bezorgt hen meteen een goed gevoel. Het ding is bovendien erg mooi om naar te kijken. Voor onszelf symboliseert het waar top@punt voor gaat: kinderen én leerkrachten kansen bieden om talenten te herkennen, te benutten en te ontwikkelen. Een bewust gekozen focus. Wat prikkelt de nieuwsgierigheid, wekt langdurige interesse? Wat fascineert toppertjes in dergelijke mate dat zij een bepaalde vaardigheid zó willen oefenen dat ze er in uitblinken? Dát zijn de vragen die wij ons moeten stellen, dáar willen we mee aan de slag.

Want erkennen wat eigen is aan een kind, doet het zelfvertrouwen groeien en maakt ontplooiing in de breedst mogelijke zin mogelijk. Cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch én creatief. 

 Hoe besteden wij anno 2018 in top@punt aandacht aan talentontwikkeling, maken we al dan niet verborgen begaafdheden van kinderen zichtbaar? Door te voorzien in een breed en gevarieerd aanbod, door leerlingen kansen te bieden om kennis te maken met veel ontwikkelthema’s, op allerlei mogelijke manieren.

Ter illustratie deze krant, een beperkte inzage in de grote groep van enthousiast beleefde activiteiten. Enkele tiptoppers hebben er nogal wat tijd en energie in gestopt. Mét resultaat. Een topprestatie!

beeldknap. rekenknap. zelfknap. taalknap. samenknap. beweegknap. muziekknap. natuurknap.

Het concept van de acht talentgroepen is gebaseerd op de inzichten van Howard Gardner, psycholoog en grondlegger van de meervoudige intelligentie.

 

1L

Juf Tine houdt van lezen, vindt zichzelf zelfknap en is een natuurliefhebber. Als juf van het eerste leerjaar leert zij ieder jaar weer een bende toppers lezen, rekenen en schrijven. Daar kruipt veel tijd in. Toch plant ze ook momenten waarin kinderen hun andere talenten kunnen ontdekken en laten schitteren.

Ze installeerde in de klas een talentenhoek. Daarin kunnen de kinderen eenmaal per week werken, iets wat ze zeer graag doen. In de periode rond Sinterklaas worden de traditionele lessen extra afgewisseld met talentenactiviteiten als een uitdagend Pietenparcours, een  meer dan grote klaskleurplaat, plezante Sintliedjes en gedichtjes. In onze school vinden we het talent samenknap zeer belangrijk.

De kinderen van het eerste leerjaar leren zichzelf te evalueren voor afgesproken sociale vaardigheden (bv. zorg dragen voor elkaars spullen, samen spelen zonder geweld, iedereen laten meedoen…). Ze gebruiken hiervoor drie kleuren. Ging het die dag goed, dan kleuren ze een letter van het woord SAMENKNAP groen. Oranje als het met wisselend succes ging. Rood wanneer het misgelopen is.

3L

De kinderen van het derde leerjaar hebben geluk. Ze hebben een juf die sterk is in organiseren. Elke week mogen de kinderen in een doorschuifsysteem kennismaken met 

een talent. Diverse activiteiten zitten per talent gegroepeerd in talentenbakjes. Hiermee werken vinden de kinderen prettig. Het wordt gepland tijdens contractwerk, een werkvorm waarin zelfsturing, samenwerking en planning extra geoefend worden.  Dit doen ze in groepjes van een drietal kinderen. Elke week een ander talent. Het uitwerken van deze talentenbakjes vraagt tijd, de juf werkt er vooral tijdens de zomervakantie aan. Zeg nog eens dat we veel verlof hebben…

6L

Getalenteerd als ze zelf is, vindt Juf Carine het heel belangrijk om ook in haar klas rond talenten te werken. Dit doet ze aan de hand van heuse talentenfiches. Elke dag, gedurende ongeveer drie kwartier, mogen de kinderen zich verder bekwamen in of op ontdekking gaan naar hun eigen talenten. Tijdens die momenten wordt er gesport, getekend en getimmerd, dramatisch bewogen, muziekstukjes in elkaar gestoken, denkspelletjes gespeeld, stukjes geschreven, poëzie gelezen enzovoort. En telkens valt het op hoe talentvol en verschillend de zesdeklassers wel zijn. Ook tijdens de rekenlessen wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Sommige kinderen hebben nood aan een uitgebreide instructie en ondersteuning tijdens het rekenen, andere kinderen hebben genoeg aan een korte uitleg en nog andere kunnen het helemaal zelfstandig.

2K

Wie denkt dat wij alleen maar bewegen in de turnzaal die heeft het mis. In de nijntjesklas is de beweegkoffer geïntroduceerd. Deze koffer zit boordevol materialen die de kleuters aanzetten tot bewegen. Naar aanleiding van het thema ‘ziek zijn’ zaten er bijvoorbeeld grote en kleine doeken in en ook voetjes waar de ze naar hartenlust een parcours mee maakten. En zo past de inhoud van de beweegknappe koffer zich als vanzelf aan het thema van de week aan.

Al ooit gehoord van een talentenboom? Die vind je niet in het bos, maar in de klas van juf Anja en Annelore. Kinderen prikken er foto’s en spulletjes aan die bewijzen hoe talentvol en tegelijk verschillend ze wel zijn! 

talenten in de sporties

3K

Stap een kleuterklas binnen en je waant je in een spetterend talentenbad. Vijfjarigen zitten middenin een boeiende ontdekkingsreis naar zichzelf. De kleuters van juf Annelore houden het meest van spelen met de boerderij, poppenkast kijken en naspelen, rollenspelletjes doen in het kasteel, puzzelen en hun coördinatie en geduld oefenen met de knikkerbaan. In de klas zijn er talentenbakjes met herkenbare pictogrammen, is er een heuse talentenweek en komen talenten aan bod via voorgelezen prentenboeken.

Er wordt ook extra veel bewogen, wat niet verwondert met zo’n sportknappe juf. 

 

 

focus op groei!

 

1K

Juf Katrien en juf Karin ontfermen zich over het jongste toppersvolkje. Voor hen is het van het grootste belang dat ze zich veilig geborgen en lekker in hun vel voelen. In een kleuterklas komen de verschillende talenten allemaal als vanzelf aan bod. Dit in geleide activiteiten maar ook in de verschillende speel- en ontdekhoeken. Dat is voor onze kikkers en kabouters niet anders. Gelukkig maar want, jong als ze zijn, zijn zij nog in volle ontwikkeling. Alle domeinen van de ontwikkeling komen aan bod. En wat zijn ze al beeldknap! Ze maken prachtige kunstwerkjes. Daarnaast wordt er zelfs een twee weken durend talentenproject georganiseerd. De juf gebruikt hiervoor de materialen van “Het gat in de haag”. Ook sjiek: samen talenten ontdekken met de hulp van de toppers van het zesde leerjaar. Jong leert van oud en… zeer zeker… oud leert van jong! 

We kijken in onze school naar kinderen vanuit een growth mindset. Mensen verschillen als het gaat om talenten, interesses en temperament. Toch is iedereen in staat te veranderen door ervaringen op te doen en te leren. Werken aan talenten doen we met de focus op groeien. Het uitgangspunt is dat iedereen z’n basiskwaliteiten kan ontwikkelen door er moeite voor te doen. Vooruitgaan kan ook in de dingen die moeilijk gaan of niet meteen binnen je interesseveld liggen. Zeg dus nooit tegen een kind: “Ach, die mindere rekentoets is niet erg, je bent nu eenmaal niet zo rekenknap.” En zeg ook liever: “Dat heb je bouwknap gedaan!” in plaats van “Wat ben jij bouwknap.” Immers, het proces is op zijn minst even belangrijk als het eindproduct.

 

over de klasgrenzen heen

Het vierde en vijfde leerjaar werkten onlangs over de klasgrenzen heen aan talenten. De kinderen mochten zelf kiezen waar ze gedurende een vijftal namiddagen aan zouden werken. “Juf, wanneer gaan we nog eens aan de talenten werken?” Een veelgehoorde vraag! 

4L

In het vierde leerjaar is de talentenkijker sterk op “zelfknap” gericht. We leren er de kinderen naar binnen te kijken. Naar zichzelf te kijken. Wat zijn mijn sterktes? Waar kan ik nog in groeien? Wat boeit me (niet)? Wat gaat er in me om? Hoe voel ik me hierbij? Wat heb ik nodig? Hoe lukt dit me al? Allemaal vragen waar ze hun innerlijke wereld voor moeten intrekken. Ze leren zichzelf ook evalueren, streng maar mild voor zichzelf. Ze schrijven en tekenen erover in hun spiegelboekje. We praten erover tijdens kringgesprekken. “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” schreef Aristoteles. We zouden nog niet durven hem tegen te spreken.

 

5L

Juf Inez zag de manier van lesgeven de voorbije 20 jaar enorm evolueren. Ook zij werkt veel rond talenten. Vooral haar bouwhoek is erg uitgebreid. Ze heeft hiervoor al veel  materiaal bij elkaar gesprokkeld. Ze vindt het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de klas. Dit doet ze door in te spelen op de interesses en de talenten van elk kind. Doorheen het jaar mogen de kinderen verschillende keren laten zien aan de klasgenootjes waar ze goed in zijn. Dat zijn telkens fijne, verbindende momenten. Zelf houdt de juf van kunst en muziek. Dat was vroeger haar lievelingsvak. Daarom zet ze elke maand opnieuw een andere kunstenaar in de kijker. 

2L

Ook juf Annik en juf Nele sprongen op de talententrein. Zij maakten talentenbakken met zeer uiteenlopende, speelse opdrachten in. Hiermee kunnen de kinderen ontdekken waar ze goed en minder goed in zijn. Dus… komaan, Rozenklassers, goed doorwerken… dan is er tijd om met de bakken te werken! 

Toppunt, vijver vol talent!

Een school is een bonte verzameling van mensen, groot en klein, jong en oud. Allemaal boordevol talent! Denk maar eens aan juf Nicky, de secretaresse van onze school. Ze moet heel goed met een computer kunnen werken. Ze is een krak in het ontwerpen van affiches, het organiseren van allerlei activiteiten en het toesteken van een helpende hand waar het nodig is. Soms vervangt ze wel eens een juf in de klas… en ook dat doet ze met plezier! Bedankt voor de goede zorgen! 

 

 

 

Laten we afspreken

dat we voortaan alle kinderen als “slim” zien. 

Kinderen die goed zijn in…

rekenen en puzzelen het bedenken van creatieve ideeën het verzamelen van spullen uit de natuur het oplossen van ruzies het organiseren van feestjes het inrichten van een kamer verhalen schrijven het programmeren van software hardlopen of  oogspringen het nadenken over het leven het opkomen voor anderen het vertellen  ver geschiedenis het verzorgen van dieren het vinden van oplossingen samenzijn of net alleen zijn kaartlezen schilderen en boetseren

Ze zijn allemaal SLIM!
Ieder op z’n eigen manier!

 

Werken aan talenten gaat niet om het verbreken van records of om de absolute uitblinker in iets te worden of om bekendheid. Nee, het gaat om dingen die je energie geven, waarbij je de tijd vergeet, die je meestal succeservaringen bezorgen, die je een goed gevoel geven. 

Toch is het niet altijd zo dat je de dingen die je goed kan, ook graag doet.  Of dat je niet graag bezig bent met wat moeilijk gaat. Vul deze tabel voor jezelf maar eens in. 

  Ik doe het graag Ik doe het niet (zo) graag
Ik ben er goed in    
Ik ben er niet zo goed in