Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

donderdag 1 september 2022

 

vrije dagen eerste trimester

facultatieve verlofdag – maandag 3 oktober 2022

pedagogische studiedag – woensdag 12 oktober 2022

herfstvakantie: van maandag 31 oktober ‘22 tot en met zondag 6 november ‘22

Wapenstilstand – vrijdag 11 november 2022

kerstvakantie: van maandag 26 december ’22 tot en met zondag 8 januari ‘23

 

vrije dagen tweede trimester

pedagogische studiedag – woensdag 18 januari 2023

facultatieve verlofdag – vrijdag 27 januari 2023

krokusvakantie: van maandag 20 februari ‘23 tot en met zondag 26 februari ‘23

pedagogische studiedag – woensdag 22 maart 2023

paasvakantie: van maandag 3 april ’23 tot en met zondag 16 april ‘23

 

vrije dagen derde trimester

Dag van de Arbeid – maandag 1 mei 2023

pedagogische studiedag – woensdag 17 mei 2023

O.L.H.-Hemelvaart - donderdag 18 mei 2023

brugdag: vrijdag 19 mei 2023

pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

de zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023

je mag ook volgende data al noteren in je agenda  

               kerstreceptie - donderdag 22 december 2022

               grootouderfeest - donderdag 26 januari 2023

               info kleuterschool – zondag 12 februari 2023

               schoolfeest - zaterdag 13 mei 2023

Download hier de schoolkalender voor ouders!