Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

vrijdag 1 september 2023

 

vrije dagen eerste trimester

facultatieve verlofdag – maandag 2 oktober 2023

pedagogische studiedag – woensdag 18 oktober 2023

herfstvakantie: van maandag 30 oktober ‘23 tot en met zondag 5 november ‘23

pedagogische studiedag – woensdag 22 november 2023

kerstvakantie: van maandag 25 december ’23 tot en met zondag 7 januari ‘24

 

vrije dagen tweede trimester

pedagogische studiedag – woensdag 17 januari 2024

krokusvakantie: van maandag 12 februari ‘24 tot en met zondag 18 februari ‘24

facultatieve verlofdag – vrijdag 8 maart 2024

pedagogische studiedag – woensdag 20 maart 2024

paasvakantie: van maandag 1 april ’24 tot en met zondag 14 april ‘24

 

vrije dagen derde trimester

pedagogische studiedag – woensdag 8 mei 2024

O.L.H.-Hemelvaart - donderdag 9 mei 2024

brugdag: vrijdag 10 mei 2024

pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024

de zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2024

je mag ook volgende data al noteren in je agenda  

               kerstreceptie - donderdag 21 december 2023

               grootouderfeest - vrijdag 26 januari 2024

               info kleuterschool – zondag 25 februari 2024

               schoolfeest - zaterdag 4 mei 2024

Download hier de schoolkalender voor ouders!