schooluren

De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur, op woensdag van 08.30 tot 12.00 uur. De lessen beginnen 's morgens te 08.45 uur en 's middags te 13.15 uur.

opvang

Er is ochtend- en/of avondtoezicht mogelijk als de ouders dit wensen. Dit toezicht gaat door in de refter te Vogelzang 64 en begint 's morgens te 7.30 uur en eindigt te 8.30 uur . 's Avonds is er toezicht voorzien vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur en woensdagnamiddag is er toezicht van 12.00 tot 17.00 uur.

De gebruikers van het toezicht houden zich aan de afspraken die gemaakt worden met de verantwoordelijke. De verantwoordelijke kijkt toe op het naleven van die afspraken. Bij eventuele conflicten tussen kinderen, heeft de toezichter het laatste woord.

Verantwoordelijken: Ellen Bertels  voor ’s morgens en Birgit De Wit voor ’s avonds en op woensdagnamiddag

Contact via secretariaat@vbstoppunt.be, directie@vbstoppunt.be of 014/58 81 19. De telefoon 9 keer laten rinkelen aub, de lijn staat in serie en gaat via secretariaat en directie naar de refter

De prijs bedraagt 60 eurocent per begonnen kwartier. De betaling gebeurt via de schoolrekening. Wie de kinderen nog vroeger wil laten opvangen, kan terecht bij Ellen, na afspraak. Als men vooraf verwittigt kan er toezicht zijn vanaf 07.00 uur. Voor een tweede kind uit hetzelfde gezin voorzien we 10% korting, voor een derde kind 20%.

Je kan tijdens vakantiedagen terecht bij de Bengelbende van het OCMW - Burgstraat 27 – Geel, 014/56 73 45 of bengelbende@geel.be. Opgelet: je bent verplicht de komst van je kind vooraf te melden door een telefonische of elektronische inschrijving. https://www.geel.be/bengelbende

scholengemeenschap

top@punt maakt deel uit van de scholengemeenschap KOBA Zuiderkempen, hetgeen staat voor katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Zuiderkemepen.

schoolbestuur

KOBA Zuiderkempen vzw Nooitrust 4 te 2390 Malle.
Voorzitter: Roos Jennes
Afgevaardigd bestuurder: Chris Bellekens, 0494 10 10 37 of basisscholen@kobazuiderkempen.be.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in top@punt. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de nodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

vestigingsplaatsen

top@punt bestaat uit twee vestigingsplaatsen;:

V O G E L Z A N G 64

Dit gebouw staat achter de kerk en de parochiezaal van Geel - Punt. De speelplaats is te bereiken via het kerkpleintje of langs de Vogelzang. Bij het brengen of ophalen van de kinderen met de wagen, gebruikt iedereen bij voorkeur het parkeerplein voor de kerk of naast de school.

Dit geldt vooral voor de ouders die hun kind willen begeleiden tot aan de schoolpoort. In het hoofdgebouw zijn de drie kleuterklassen en de eerste twee leerjaren van de lagere school ondergebracht.

 

De tweede vestigingsplaats is even verderop in de straat gesitueerd, namelijk ter hoogte van:

V O G E L Z A N G 81

Hier zijn het derde, vierde, het vijfde en het zesde leerjaar gehuisvest. Ook de gymzaal is in dit gebouw. Ook hier vragen we om bij het brengen of ophalen van de kinderen met de wagen, zo veel mogelijk gebruik te maken van het parkeerplein naast de school te Vogelzang 64. Om bij een ongeval beroep te kunnen doen op de schoolverzekering, moeten de kinderen die zelfstandig naar school komen, de meest veilige weg kiezen. En dat hoeft niet per se de kortste te zijn.

samenwerking en participatie

september:  

kleuter + lager: info-avonden in alle klassen: dag en uur worden meegedeeld via de nieuwsbrief

februari / maart:  

kleuter: individueel oudercontact: dag en uur meegedeeld via het heen – en – weer – kaftje

november / december:  

lager: individueel oudercontact: dag en uur meegedeeld via een apart briefje per leerling

maart / april:  

lager: individueel oudercontact indien er nood aan is dag en uur meegedeeld via een apart briefje per leerling

juni:  

kleuter + lagere school: alle ouders worden op de laatste schooldag in de klas verwacht


Buiten deze contactmomenten kan er nog altijd overleg plaats­vinden tussen de ouders en de leer­krachten als een van beide partijen het nodig acht.