Ervoor zorgen dat kinderen zich goed en veilig voelen op school. Het heeft niets te maken met de karikatuur die er her en der in de samenleving van gemaakt wordt. ‘Het mag alleen nog maar leuk zijn in de klas’, klinkt het. Ach nee, het bevorderen van sociale en emotionele competenties heeft net als doel om kinderen mentaal weerbaar te maken. En, in verbinding met elkaar, te leren omgaan met de moeilijkheden en de frustraties die horen bij het leren en groeien. Het is precies daarom dat wij in top@punt zo sterk inzetten op socio-emotionele ontwikkeling.  

Voortaan is er op dinsdagnamiddag in de turnzaal: Rots en Water. Dat is een psychofysische methodiek die kinderen via lichaamsbeweging, spelvormen en gesprekken doet groeien in zelfkennis, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.  

Rots staat voor het aangeven van de eigen grenzen, het opkomen voor jezelf, het geven van je eigen mening, zelf beslissingen kunnen nemen. In ieder kind zit ‘rotskracht’. Het vermogen om het eigen ik centraal te zetten. 

Water symboliseert het openstaan voor de ander, het respecteren van iemands grenzen, het opkomen voor de groep. In ieder kind huist ‘waterkracht’. Het vermogen om voorrang te geven aan het wij, aan de groep. 

Mensen verschillen. Ook in hoe ze omgaan met situaties die stressvol zijn. Denk maar aan discussies en ruzies, verlieservaringen, drukte, groepsdruk, kritiek, nieuwe plekken…  De ene zal eerder ‘als Rots’ reageren, de andere meer ‘vanuit Water’. Het is van belang dat we onze kinderen de beide mogelijkheden doen ontdekken. Dat ze zelf leren aanvoelen en beslissen op welke manier ze in welke omstandigheden kunnen reageren. Een keuze die het best gemaakt wordt vanuit rust in het lichaam en focus in het hoofd. Een keuze steeds vanuit respect voor jezelf en respect voor de ander. Elke oefening wordt overigens begonnen met een respectvolle buiging voor elkaar. 

Klinkt misschien zweverig maar het is het niet. De kinderen worden strategieën aangereikt die hen helpen adequaat om te gaan met dagdagelijkse, concrete uitdagingen. En dat met de twee voeten stevig op de grond. Niet eenvoudig, maar elk stapje vooruit is er eentje gewonnen, toch? 

Rots en Water vindt meer en meer ingang in basis- en middelbare scholen, wereldwijd, vanwege de positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling, het bevorderen van de sfeer op school en het voorkomen van pestgedrag. Meer info? Zie www.rotsenwater.nl

Het is onze zorgleerkracht, meester Stef, die de lessen geeft. Hij volgde de nodige opleidingen. Elke week komt er een ander leerjaar aan de beurt, voor een sessie van 50 minuten.