De ouderraad van onze school heeft vooral een ondersteunende functie. Hij behartigt de belangen van de school en draagt positief bij tot de uitbouw ervan. Dit niet alleen door de inzet van alle leden, maar ook door de medewerking van vele helpende handen van andere ouders.

De ouderraad neemt allerlei initiatieven die het schoolleven veraangenamen. En dan bedoelen we niet alleen het schoolfeest. Hun activiteiten variëren van een financiële tussenkomst bij aankoop van duurder speel- of lesmateriaal als ook voor lekkers zorgen met Sint, Kerst, carnaval & Pasen. Ook verzorgt de ouderraad jaarlijks de afscheidsreceptie van de derde kleutersklassers en de schoolverlaters.

De vergaderingen worden gewoonlijk gepland enkele weken vóór een bepaald feest. De werkverdeling en de activiteiten van die dag worden besproken. Sommige culturele evenementen die in de school of daarbuiten doorgaan, worden ook door de ouderraad georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om zelf mee de handen uit de mouwen te steken of onze leuke groep te vervoegen? Of heb je meer vragen of wil je meer weten? 

Je kan ons bereiken via: ouderraad.vbstoppunt@gmail.com

Hartelijk welkom!