We leven in een gedigitaliseerde mediaomgeving en in een maatschappij waarin media en ICT sterk aanwezig zijn. Ook daarom zet Toppunt erg hard in om onze leerlingen op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier met die media en mediacontent om te leren gaan door veelvuldig gebruik te maken van de meest moderne en performante ICT-en mediamiddelen. Zo leren de leerlingen heel wat mediavaardigheden. Ook mediawijsheid en mediageletterdheid wordt door gebruik te maken van die ICT-en mediamiddelen aangescherpt.

Daarvoor kan onze school beschikken over een zeer performant en supersnel bekabeld en draadloos netwerk in beide vestigingsplaatsen waarbij op eender welke plaats in het schoolgebouw er draadloos en online kan gewerkt worden op gedeelde centrale mappen. Vanzelfsprekend beschikken onze leraars hiervoor over meer dan voldoende tablets, laptops en vaste pc’s in elk lokaal.

Leren door te doen is ons motto.

Onze leerlingen kunnen veelvuldig experimenteren en exploreren met die ICT-en mediamiddelen. Zo geraken ze vertrouwt met het aanbod, het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Ook onze leraars zelf zijn fervente mediagebruikers. In de klas zijn ze zelf enthousiaste en ‘wijze’ mediagebruikers. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk om met die recente ICT-middelen aan de slag te gaan.